Razem dla lepszego jutra

Witaj na stronie Europejskiego Funduszu Aktywizacji Społecznej. Jesteśmy organizacją obsługującą programy aktywizacji młodzieży i seniorów, wspierane przez wpłaty indywidualne, instytucjonalne oraz granty organizacji międzynarodowych.

Realizowane programy

Stypendium „Młodzi Aktywiści” wystartowało!

Jeżeli masz od 16 do 20 lat i działasz aktywnie w samorządzie uczniowskim, młodzieżowej radzie lub organizacji społecznej w województwie wielkopolskim, mazowieckim lub kujawsko-pomorskim weź udział w zgłoszeniach do stypendium.
Termin zgłoszeń upływa 3 października 2023 r.

Wkrótce rozpoczynamy projekty

Lokalna Transformacja Społeczeństwa

Z programu możesz uzyskać do 11 000 złotych na warsztaty szkoleniowe i inne działania promujące angażowanie seniorów w działania społeczne. Realizowany w wojewódzkich warmińsko-mazurskim, podlaskim i opolskim.

Aktywizacja na kampusie

Granty do 8 000 złotych (na jeden projekt) może zgłosić studenckie koło naukowe na wydziałach humanistycznych publicznych uczelni w Polsce na działania zachęcające studentów do zaangażowania się w projekty wolontariackie, przyczyniające się do rozwoju lokalnej społeczności.

Granty na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy

Gminne Rady Seniorów i Centra Integracji Senioralnej mogą otrzymać do 10 000 złotych na rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy swoimi odpowiednikami, poprzez wyjazdy lub organizację wydarzeń integrujących.