1.

Europejska Fundacja Aktywności Społecznej jest dumnym współorganizatorem Polsko-Amerykańskiego Kongresu „100 lat wspólnego dziedzictwa” Lublin 2018.

Kongres jest organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
Kongres jest wydarzeniem z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązania w roku 1919 stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA.

Miejscem kongresu jest Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który w tym roku celebruje również swój setny jubileusz.

Celem Kongresu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się ludzi nauki, kultury i biznesu Polski i USA na kanwie wspólnej historii oraz stworzenia przestrzeni do wspólnego działania.

Lublin i Województwo Lubelskie to wyjątkowe miejsce na mapie Polski i Europy. Warto się o tym przekonać, przyjeżdżając tu. To miejsce spotkania kultur Wschodu i Zachodu, współistnienia kultury polskiej i żydowskiej, miejsce przyjazne dla biznesu i nauki oraz kraina pełna miejsc do rekreacji.

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Szacunki Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pokazują, że wartość amerykańskich inwestycji po I kwartale 2018 roku sięgnęła 130 mld zł. W 2016 roku do Polski trafiły towary o łącznej wartości 23,4 mld zł, natomiast Polska wyeksportowała do USA produkty warte 20 mld zł. Firmy z kapitałem amerykańskim są jednymi z największych zagranicznych pracodawców. W 2015 roku pracowało w nich ponad 210 tys. osób. Intensywna współpraca biznesu ze szkołami i uczelniami. Najpopularniejszą formą współpracy ze szkołami jest oferowanie praktyk uczniom i studentom. Amerykańskie firmy tworzą także własne, dedykowane programy edukacyjne, które mogą wspierać młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy bądź angażować ich w projekty społeczne. Istotne z punktu widzenia zwiększania innowacyjności Polski jest realizowanie wspólnych projektów B+R przez firmy i uczelnie.

PATRONAT HONOROWY:

ANDRZEJ DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

KOMITET HONOROWY:

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych

Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

PROGRAM WYDARZENIA jest dostępny pod adresem: www.polska-ameryka.pl/data/uploads/pdf/folder-pl.pdf

STRONA INTERNETOWA KONGRESU: www.polska-ameryka.pl

PARTNERZY:

lot

azoty

pko

bgk

komed

pzu-fundacja

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU:

eventstudio

spomlek

lukow

szkoa

majdanek

SPONSORZY:

pko-fundacja

pge-fundacja

psg

bgk-nieruchomoci

arimr

bogdanka

factor-consulting

lasy

lir

malopolska-hodowla

wipasz

perla

pszczolka

jmp

© 2015 Europejska Fundacja Aktywności Społecznej | BELIAL DESIGN

logo-footer

Szukaj na stronie: