• Międzynarodowa Fundacja „Communitas”
  • Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Chicago
  • Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne (wkrótce)
  • Lubelski Klub Pracodawców (wkrótce)