Europejska Fundacja Aktywności Społecznej powstała na początku 2015 roku. Prowadzi działalność gospodarczą oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym poprzez organizowanie konferencji naukowych, wystaw oraz akcji humanitarnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami mającymi na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego.