Organizacja konferencji

Uczestniczymy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Zbieramy dary dla potrzebujących na Wschodzie

Kongres Polsko-Amerykański Lublin 2018

Kongres Polsko-Amerykański Lublin 2018

Europejska Fundacja Aktywności Społecznej jest dumnym współorganizatorem Polsko-Amerykańskiego Kongresu „100 lat wspólnego dziedzictwa" Lublin 2018. Kongres jest organizowany przez Katolicki...
Czytaj więcej

“Europejska Fundacja Aktywności Społecznej”

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym poprzez organizowanie konferencji naukowych, wystaw oraz akcji humanitarnych.

sign